Contact Us

บริษัท ยูเฮง ซัพพลาย จำกัด


บริษัท ยูเฮง ซัพพลาย จำกัด ผู้จัดจำหน่าย นอตหัวกลม นอตหัวกลมคอเหลี่ยม นอตหัวเห็ด

นอตขันไม้ นอตเสาไม้ การใช้งานส่วนมากใช้กับงานไม้เช่นศาลาไม้ บ้านไม้ บ้านน็อคดาวน์


ลักษณะของนอต หัวเรียบนูนโค้ง มีคอเป็นเหลี่ยมและต่อมาด้วยเหล็กกลมยาว มีปลายเกลียว

ด้านท้ายประมาณ 2″ นอตหัวกลมมีหลายความโต ตั้งแต่ 1/4″ จนถึง3/4″ สำหรับ

โรงงานของเราจัดจำหน่ายที่ความโต 3/8″ และ 1/2″ ความยาวเริ่มตั้งแต่ 3″-10″ หรือท่าน

สามารถสั่งพิเศษได้ตามต้องการได้ เช่น 1/2″ยาว12″